Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

Omschrijving

De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
 • Arbeidsverhoudingen
 • Ondernemen
 • Rechtspraak
 • Gezin en kinderen
 • Werk
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 31-10-2010
Document creatiedatum 01-11-2010
Onderwerp
 • Ziekteverzuim van het werk
 • Zelfstandigen zonder personeel (zzp)
 • Straffen en maatregelen
 • Kinderbijslag
 • Jongeren en werk
 • Bijstand

Publicaties