Circulaire taakstelling huisvesting vergunninghouders voor 2e halfjaar 2010

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 27-06-2010
Documentdatum 08-07-2010
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties