Concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT)

Omschrijving

Concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 28-05-2015
Documentdatum 29-05-2015
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties