Besluit Wob-verzoek ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

Omschrijving

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 10 oktober 2014 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over ICT-aanbestedingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende organisatieonderdelen.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Markttoezicht
  • Kenniseconomie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 09-10-2014
Documentdatum 10-10-2014
Onderwerp
  • Aanbesteden
  • ICT

Publicaties