Bijlagen bij Wob verzoek over DigiNotar Beverwijk Deelbesluit 1

Omschrijving

Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot toewijzing van een op 15 september 2011 ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Er is verzocht om “alle stukken die betrekking hebben op het bedrijf Diginotar te Beverwijk”. Het betreft hier het eerste deelbesluit, waarbij een aantal documenten openbaar is gemaakt.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 16-12-2011
Documentdatum 16-12-2011
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties