Nota Van Afval Naar Grondstof. Bijlage 2: Stand van zaken moties, toezeggingen en andere inbreng vanuit de Tweede Kamer

Omschrijving

Bijlage 2 bij de nota Van Afval Naar Grondstof behandelt de voorafgaande evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook bevat de bijlage een overzicht van moties en toezeggingen uit de Tweede Kamer die met deze voortgangsrapportage zijn afgerond.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Afval
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-04-2015
Documentdatum 15-04-2015
Onderwerp Duurzame economie

Publicaties