Aanbiedingsbrief Advies Commissie NLQF - EQF met beleidsreactie

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart bij het advies aan van de Commissie NLQF – EQF over hoe het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EQF) in Nederland kan worden geïmplementeerd.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-07-2011
Documentdatum 08-07-2011
Onderwerp Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Publicaties