nota nav verslag pensioenwet

Omschrijving

In de nota wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen over aanleiding en doel van het wetsvoorstel, de uitwerking en aanvullende wetgeving, over bescherming van persoonsgegevens en over het toezicht.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 12-12-2010
Documentdatum 13-12-2010
Onderwerp Pensioen

Publicaties