Bijlagen 254 t/m 320 bij WOB-verzoek over de pelagische sector

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 23-04-2012
Documentdatum 24-04-2012
Onderwerp Visserij

Publicaties