Kamerbrief over voortgang uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs

Omschrijving

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen rondom leerlingendaling.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs en wetenschap
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 27-10-2016
Documentdatum 28-10-2016
Onderwerp
  • Bevolkingskrimp
  • Leerlingendaling

Publicaties