Nationaal Crisisplan luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

Omschrijving

Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart (hierna: NCP-L) beschrijft op hoofdlijnen de nationale uitgangspunten en (samenwerkings)afspraken bij de gezamenlijke aanpak van burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaartongevallen in het buitenland met Nederlandse slachtoffers.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Luchtvaart
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 12-10-2016
Documentdatum 12-10-2016

Publicaties