Ontwerpbesluit Wijziging besluit bekostiging WPO in verband met formulier ouderverklaring gewichtenregeling

Omschrijving

Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO. Dit in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 18-05-2016
Documentdatum 04-05-2016
Onderwerp Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ontwerpbesluit-wijziging-besluit-bekostiging-wpo-in-verband-met-formulier-ouderverklaring-gewichtenregeling.pdf