Iv3-informatievoorschrift 2016 Provincies

Omschrijving

Iv3-informatievoorschift provincies verslagjaar 2016.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 05-09-2016
Documentdatum 06-09-2016
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties