Onderzoekrapport Gezond en veilig werken in caos

Omschrijving

Uitkomsten onderzoek naar de aandacht voor gezond en veilig werken in cao’s, de achterliggende motieven en de doorwerking naar de achterban. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 15-04-2015
Documentdatum 15-04-2015
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties