Strategische Agenda Hoger Onderwijs hoofdstuk 4: Verbinding met de samenleving

Omschrijving

Hoofdstuk 4 van De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 gaat over de verbinding van het hoger onderwijs met de samenleving.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 06-07-2015
Documentdatum 07-07-2015

Publicaties