Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Omschrijving

Besluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 19-09-2016
Documentdatum 20-09-2016
Onderwerp Huurwoning

Publicaties