Emissiefactoren voor snelwegen 2010

Omschrijving

De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig per kilometer uitstoot.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 02-11-2010
Documentdatum 17-03-2010
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties