Kabinetsreactie op de aanbevelingen van het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW-comité)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-07-2010
Documentdatum 05-07-2010
Onderwerp Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid)

Publicaties