Rapportage kinderopvang eerste kwartaal 2014

Omschrijving

Zoals eerder aangekondigd bij brief (kamerstuk 31322, nr. 234), zullen de kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op deze website bij het dossier kinderopvang. De rapportage over het eerste kwartaal van 2014 is de eerste rapportage die op deze manier wordt gepubliceerd.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Gezin en kinderen
Documentsoort Beleidsnota
Geldig van 10-06-2014
Document creatiedatum 11-06-2014
Onderwerp
  • Kinderopvangtoeslag
  • Kinderopvang

Publicaties