Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis ZW

Omschrijving

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer het ontwerp van het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet (ZW). Een vergelijkbare brief met bijlage is aan de Eerste Kamer aangeboden.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 13-10-2016
Documentdatum 14-10-2016
Onderwerp Ziektewetuitkering

Publicaties