Ontwerpbesluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van physician assistant (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 26-04-2011
Documentdatum 27-04-2011
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties