Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

Omschrijving

In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Ruimtelijke ordening
  • Onderwijs en wetenschap
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 20-02-2013
Documentdatum 01-02-2013
Onderwerp
  • Bevolkingskrimp
  • Leerlingendaling

Publicaties