Werkprogramma AWTI 2015

Omschrijving

Dit werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties rondom Science 2.0, aan vergroten van het kennisabsorptievermogen van bedrijven en kennisinstellingen en aan de verdere ontwikkeling van het topsectorenbeleid.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Onderzoek en wetenschap
  • Ondernemen
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 18-12-2014
Documentdatum 19-12-2014
Onderwerp
  • Wetenschap
  • Ondernemen en innovatie

Publicaties