Jaarverslag Onderzoeksraad Integriteit Overheid: 2012 (1 oktober - 31 december)

Omschrijving

De Onderzoeksraad, die op 1 oktober 2012 door Minister Spies is ingesteld, staat meer eenheid voor in de aanpak van onderzoek naar vermoedens van integriteitsschendingen binnen de overheid/publieke sector.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 06-05-2013
Documentdatum 07-05-2013
Onderwerp Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Publicaties