Digital economy rankings 2010 - Beyond e-readiness

Omschrijving

Engelstalig rapport van IBM dat laat wat betreft Nederland een stijgende lijn zien in de categorie ‘business environment´, ondermeer door goede marktkansen en financieringsmogelijkheden. Mondiaal scoort Nederland het beste ten aanzien van de acceptatie van online publieke dienstverlening door burgers en bedrijven (van positie 3 naar positie 1). Ten slotte maken Nederlandse bedrijven in de EU het meest gebruik van RFID (een technologie om informatie op afstand op te slaan en te lezen).

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 28-06-2010
Documentdatum 29-06-2010
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties