Beleidsdraaiboek Q-koorts

Omschrijving

Dit draaiboek dient als een checklist voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak van Q-koorts.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 31-07-2016
Documentdatum 01-08-2016
Onderwerp Dierziekten

Publicaties