Veelgestelde vragen SiSa 2009 - accountantscontrole

Omschrijving

Veelgestelde vragen over Single information, single audit (SiSa) 2009 voor professionals bij de medeoverheden. Indien u een vraag of antwoord mist en deze van belang acht voor meerdere medeoverheden, dan kunt u hierover contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via postbusibi@minbzk.nl

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 31-03-2010
Documentdatum 01-04-2010
Onderwerp
  • Gemeenten
  • Single information, Single audit (SiSa)

Publicaties