Circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde

Omschrijving

Deze circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke procedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inkoop en beheer
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 17-12-2014
Documentdatum 17-12-2014
Onderwerp Inkopen door het Rijk

Publicaties