Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Omschrijving

Uitgangspunten subsidiemogelijkheden en beoordelingskader voor subsidieaanvragen In de Visiebrief ‘Bundel je kracht, samen sterk’, van 20 mei 2011 zijn door de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de contouren geschetst van het beleid voor het verstrekken van subsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies. Dit beleidskader, dat aan de Tweede Kamer is gezonden, geeft een nadere uitwerking van die contouren. Hiermee zijn, conform artikel 3 van de Kaderregeling VWS-subsidies, de hoofdlijnen van het beleid bekend gemaakt.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Rechten en vrijheden
  • Zorg en gezondheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 30-06-2011
Documentdatum 01-07-2011
Onderwerp
  • Patiëntenrecht en cliëntenrecht
  • Kwaliteit van de zorg

Publicaties