Convenant inzake het Amsterdam UEFA EURO 2020 bid

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Recreatie
Documentsoort Convenant
Geldig van 29-06-2014
Document creatiedatum 30-06-2014
Onderwerp Sport en bewegen

Publicaties