Kamerbrief proces wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onder onderwijs

Omschrijving

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het proces ten aanzien van het wetsvoorstel versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 18-06-2013
Documentdatum 18-06-2013

Publicaties