Kabinetsreactie op SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2011

Omschrijving

Brief van minister-president Rutte, mede namens minister Schippers (VWS), aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2011’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2011
Documentdatum 02-12-2011

Publicaties