Aanbiedingsbrief bij Nota van Wijziging Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW), mede namens minister Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer bij de Nota van Wijziging Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 06-09-2013
Documentdatum 06-09-2013

Publicaties