Toetsing huishoudinkomen 2013

Omschrijving

Met behulp van deze factsheet kunnen woningcorporaties het huishoudinkomen van potentiële huurders en hun partners vaststellen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Beleidsregel
Geldig van 24-01-2013
Document creatiedatum 25-01-2013
Onderwerp Woningcorporaties

Publicaties