Aanbiedingsbrief wijziging Besluit hernieuwbare energie vervoer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Lucht
Documentsoort Kamerstuk
Geldig van 07-11-2011
Document creatiedatum 08-11-2011
Onderwerp Luchtkwaliteit

Publicaties