Legeswijzer voor de IND

Omschrijving

Overzicht van de tarieven die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) rekent voor het aanvragen en verlengen van verblijfsvergunningen en het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). 

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 26-06-2011
Documentdatum 27-06-2011
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties