Nota Tussentijdse bevindingen meerjarig onderzoek preventie van separeren (resultaten 2010)

Omschrijving

In deze nota geeft de Inspectie van de Gezondheidszorg de belangrijkste bevindingen over het verslagjaar 2010 van het meerjarig IGZ-onderzoek preventie van separeren. 

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-05-2011
Documentdatum 17-05-2011
Onderwerp Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Publicaties