Bestuursovereenkomst N65 Vught - Haaren

Omschrijving

Overeenkomst over de vaststelling van een voorkeursalternatief en de daarop volgende planfase en realisatiefase voor de aanpassing van de N65 Vught - Haaren.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-07-2016
Documentdatum 01-07-2016
Onderwerp
  • MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties