Internationale regelgeving met betrekking tot de uitstoot van stikstofoxiden door de zeevaart

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Waterbeheer
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 18-04-2013
Documentdatum 19-04-2013
Onderwerp Zeevaart en zeehavens

Publicaties