Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2013 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)

Omschrijving

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het meerjarenprogramma 2013-2017 en het werkprogramma 2013 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Onderzoek en wetenschap
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 27-11-2012
Documentdatum 28-11-2012
Onderwerp Wetenschap

Publicaties