Kamerbrief over de ‘Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’

Omschrijving

Brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer over de ‘Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten’

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Migratie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 10-04-2012
Documentdatum 11-04-2012
Onderwerp Immigratie

Publicaties