Rapportage Luchtmetingen Kandahar Airfield, Afghanistan

Omschrijving

Onder personeel werkzaam in Area 3&4 op Kandahar Airfield (KAF) in Afghanistan is onrust ontstaan over de luchtkwaliteit veroorzaakt door twee mogelijke bronnen, enerzijds de naastgelegen afvalverbranding, anderzijds opwaaiend stof door transportbewegingen. Hoofd Afdeling Gezondheidszorg Staf CLAS heeft daarom de Arbodienst Defensie verzocht om de luchtkwaliteit te beoordelen.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Onbekend thema
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 08-07-2011
Documentdatum 08-07-2011

Publicaties