CUR-publicatie 248 Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten

Omschrijving

Deze publicatie omvat een protocol voor het uitvoeren van onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende gewapende betonvloeren van galerijflats. Het betreft hier specifiek de galerij- en balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden aan achterliggende betonnen verdiepingsvloeren en/of gevelbalken.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 05-02-2013
Documentdatum 01-10-2014
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties