Beleidsnotitie studiefinanciering “Studeren is investeren”

Omschrijving

Het regeerakkoord presenteert een samenhangende agenda voor hoger onderwijs en onderzoek met maatregelen voor zowel de vormgeving als de financiering van de kwaliteitsverbetering. In deze notitie komt de meer gedetailleerde uitwerking van de regeerakkoordmaatregelen op het terrein van de studiefinanciering aan de orde.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 13-03-2011
Documentdatum 11-03-2011

Publicaties