Memorie van antwoord wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (Kamerstuk 34189)

Omschrijving

Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 27-10-2015
Documentdatum 28-10-2015
Onderwerp Wegen

Publicaties