Ontwerp Subsidieregeling Stichting CAOP 2015

Omschrijving

Ontwerpregeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2015).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 11-01-2015
Documentdatum 09-01-2015

Publicaties