Memorie van Toelichting wijziging Wet Europese ondernemingsraden

Omschrijving

Memorie van Toelichting behorende bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/ EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 21-03-2011
Documentdatum 22-03-2011
Onderwerp Ondernemingsraad

Publicaties