Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg

Omschrijving

Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg. In dit convenant staat afspraken over De aanwending van de extra gelden. De reikwijdte van het convenant. De rollen van de betrokken partijen. Het monitoren van de voortgang. Het terugdringen van de administratieve lasten.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Zorginstellingen
  • Zorg en gezondheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 05-09-2011
Documentdatum 06-09-2011
Onderwerp
  • Personeel in de zorg
  • Kwaliteit van de zorg

Publicaties