Kamerbrief over het draagvlak van cao-afspraken

Omschrijving

Minister Kamp (SZW) informeert de Tweede Kamer over het advies dat hij aan de Sociaal Economisch Raad (SER) gaat vragen over het draagvlak voor het cao-stelsel. Cao-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers, de minister vindt het daarom belangrijk dat de partijen die cao-afspraken maken voldoende steun hebben.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 17-04-2012
Documentdatum 18-04-2012
Onderwerp Arbeidsovereenkomst en cao

Publicaties