De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

Omschrijving

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Veiligheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 09-06-2014
Documentdatum 10-06-2014
Onderwerp
  • Veilig leren en werken in het onderwijs
  • Geweld tegen werknemers met publieke taak

Publicaties